קרקעותושדות סולאריים

שימוש בשטחים פתוחים לתשתיות איסוף אנרגיה סולארית ואגירתה

תמנת אנרגיה מחזיקה בזכויות קרקע חקלאיות רבות בפריסה גיאוגרפית רחבה ומבצעת תהליכי תכנון של מתקנים אנרגטיים.

לקבלת יעוץ מומחה
ללא עלות וללא התחייבות