שילוב מערכות סולאריותבחקלאות

שימוש בשטחי חקלאות לתשתיות איסוף אנרגיה סולארית

שטח הקרקע המשלב בין יעודו החקלאי לבין מתקן ליצור חשמל סולארי. לקצור פירות ולקצור אנרגיה.

אנרגיה ירוקה בחקלאות

אנרגיה ירוקה בחקלאות

היעד העולמי להשגת איזון וניטרליות באקלים עד שנת 2050 מחייב שינוי מהותי בחברה, בכלכלה ובסביבה הטבעית בה אנו חיים. עמידה ביעד מותנת במעבר לניהול לאנרגיות מתחדשות ואספקת חקלאות בת קיימא שתהפוך לחיונית יותר.

דו-שימוש באנרגיה פוטו-וולטאית המשולבת בחקלאות (Agri-PV) מאפשרת להשיג את היעד לייצור חקלאות בת קיימא בשילוב אנרגיה ירוקה.

Agri-PV משלב את התשתית החקלאית עם מתקנים פוטו-וולטאיים, בדרך זו, המערכת הסולארית תורמת להפיכת החקלאות לישות בר-קיימא, תחרותית ועמידה בפני שינויי האקלים.

היעילות לחקלאים גדלה משמעותית, במקביל, חברות העוסקות באנרגיה חלופית, פועלות לשיפור התשואות החקלאיות ובו זמנית לייצר חשמל נקי

חזון שילוב חקלאות בר-קיימא עם אנרגיה סולארית

חזון שילוב חקלאות בר-קיימא עם אנרגיה סולארית

התפתחות אנרגיות סולאריות ושימוש חקלאי (דו-שימושי), יכולים להתקיים לא רק זה לצד זה, אלא, יותר ויותר בסינרגיה מלאה.

תמנת אנרגיה שותפה לחזון שילוב חקלאות בר-קיימא עם אנרגיה סולארית ותורמת באופן פעיל להגברת הקיימות של המערכת החקלאית בישראל.

לקבלת יעוץ מומחה
ללא עלות וללא התחייבות