חדש ממשרד האנרגיההקמת דונם סולארי בחלקה א' בכל נחלה

תדאג לעתיד!@צור לעצמך פנסיה נוספת

תדאג לעתיד!
צור לעצמך פנסיה נוספת

כל בעלי הנחלות במושבים בישראל יכולים עכשיו לייצר אנרגיה ירוקה ולהוסיף מקור פרנסה ע"י הקמת מערכת סולארית קרקעית, בשטח של דונם, בחלקה א', בתהליך מהיר ומקוצר.

תמנת אנרגיה בעלת ניסיון של יותר מ-40 שנה בשוק החשמל והאנרגיה בישראל, עוסקת בתכנון, הקמה, תחזוקה, ותפעול מערכות סולאריות לייצור אנרגיה מתחדשת. לתמנת צוותי עבודה מקצועיים ומוסמכים, בעלי ניסיון רב  בתחומי התכנון, ניהול פרויקטים, הנדסה ,חשמל הקמה ותחזוקה.

יש לנו מגוון מסלולים להציע לך

שכירות
תמנת אנרגיה תקים ותתחזק את המערכת הסולארית על חשבונה. בנוסף, החברה תשלם, מהיום הראשון לבעל הנחלה, דמי שכירות, למשך 25 שנה.
רכישה
רכישת המערכת ועלויות התחזוקה תהיינה במלואן על חשבון הלקוח. תמנת אנרגיה תעניק אחריות לשנתיים עבור ההתקנה  ותנטר את פעילות המערכת באופן רציף.
שותפות
השקעה משותפת בהקמת המערכת הסולארית. במסגרת זו, תמנת אנרגיה תביא לביטוי את הידע והניסיון שלה, במטרה להוזיל את עלויות ההקמה והתפעול, בצד ניהול המערכת, במשך כל תקופת ההפעלה, וההכנסות יחולקו בין השותפים.

מעוניינים בליווי ובייעוץ
לגבי מערכת סולארית קרקעית בחלקה א?